Stap 1


Stel use cases vast en formuleer je doelen

Stel vast wat je precies wil bereiken en of en waarom het noodzakelijk is om sensing-technologie in de openbare ruimte in te zetten. Deze analyse is nodig om je sensing-project wettelijk en ethisch te kunnen rechtvaardigen.

Vragen

De inzet van sensing-technologie kan onnodig ingrijpend zijn. Bedenk hoe je je project kunt opzetten met Privacy by Design als leidend principe. Stel jezelf vragen als:

• Welk reëel probleem probeer ik op te lossen?

• Is sensing-technologie noodzakelijk?

• Hoe invasief is deze technologie?

Hulpmiddelen

Bekijk in deze fase de hulpmiddelen. Ze helpen je om use cases te definiëren en om je projectdoelen op ethische en verantwoorde wijze te bepalen:

• Privacy by Design

• Proportionaliteit

• Voorbeelden van use cases en projectdoelen

Video's

Bekijk video's van interviews met experts die je adviseren over het opstellen van use cases en het formuleren van je doelen. In dit deel spreken we met de deskundigen:

• Ger Baron – CTO, gemeente Amsterdam

• Eelco Thiellier – Project Manager CMSA, Verkeer & Openbare Ruimte, gemeente Amsterdam


1.1 Vragen

Bij elke stap moet je bewust zijn van de invasiviteit van sensing-technologie in maatschappelijk verband om verantwoorde beslissingen te kunnen onderbouwen en de juiste ethische afweging te maken.

 • Wat willen we precies bereiken? Welke (positieve) verandering willen we realiseren, en hoe? Formuleer je doelen en probeer daarbij zo realistisch mogelijk te blijven.
 • Is er een reëel probleem dat ALLEEN met de inzet van sensoren kan worden opgelost? Hoe ga je om met invasiviteit en hoe houd je deze zo klein mogelijk?
 • Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen als we videocamera’s en cameratoezicht in de openbare ruimte inzetten? Welke voordelen en welke risico’s zijn eraan verbonden? 
 • Wat is Privacy by Design en hoe gebruiken we dit als leidend principe binnen ons project?
 • Kun je een sensing-test, -project of -oplossing zo implementeren dat deze transparant en inclusief is, naast het bereiken van de doelstellingen?
 • Kan ik met mijn sensing-project burgers adviseren in plaats van ze iets opleggen? Dus bewustzijn creëren ipv alleen controleren.
 • Welke aannames willen we valideren? Hebben we hulpmiddelen om hypotheses te testen en te bevestigen?
 • Is er data beschikbaar die we kunnen gebruiken als 0-meting (startpunt) om verandering en impact te kunnen meten?


1.2 Privacy by Design

Privacy by Design is onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en moet bij aanvang van ieder sensing-project helder zijn. Het betekent kortweg ‘databescherming door middel van technologie-ontwerp’. Privacy by Design is het overkoepelende begrip dat als basis dient voor je besluitvormingsproces en dat ervoor zorgt dat er verantwoorde en ethische keuzes worden gemaakt. Voor meer informatie over Privacy by Design, zie de AVG-informatiewebsite.

Een goede manier om Privacy by Design toe te passen, is verschillende sensoren onder de loep te nemen in de context van data-ethiek en maatschappelijke normen en waarden. Voor meer informatie hierover zie paragraaf 3.1.2 van stap 3 van de Toolkit.

1.2.1. Data-ethiek

Voor het ontwikkelen van een verantwoord sensing-project moet je, in aanvulling op het naleven van het Privacy by Design-principe en de AVG, ook de gangbare ideeën over data-ethiek in je afwegingen meenemen. Meer informatie over data-ethiek kun je vinden op de websites van Tada, de Cities Coalition for Digital Rights en onze eigen website.

1.2.2 Quick scan voordelen vs. risico's

Het is het goed je bewust te zijn van de voordelen en de risico's bij het toepassen van specifieke sensing-technologie. Hieronder vind je een quick scan met met enkele voordelen van het gebruik van sensoren in de openbare ruimte, voorbeelden van sensing-techologieën en een aantal specifieke risico's die het overwegen waard zijn.

Technologie

Technologie kan worden ingezet voor monitoring. Overweeg wat de potentiële invasiviteit is wat betreft privacy.

 • CCTV (camerabeveiliging)

 • Computervisie

 • Bewegingssensoren

 • Radar

 • Wifi-sniffing

 • BLE (Bluetooth)

 • Trillingen

 • Warmte

 • Mobiele apps en geo-fencing

 • Microfoons en geluidssensoren

Voordelen

Er moet een reële behoefte zijn om drukte te meten en om sociale impact te creëren in de openbare ruimte.

 • Publieke gezondheid en veiligheid

 • Het verbeteren van gemeentelijke diensten

 • De openbare ruimte optimaliseren

 • Social distancing

 • Kosten verlagen

 • Milieukwaliteit

 • Beleid / planning

Risico's

Weeg de gevaren van je sensing-project af wat betreft de sociale context en ethische gevaren, zowel op korte als op lange termijn.

 • Aantasting van rechten

 • Publiek vertrouwen

 • Inbreuk op privacy

 • Social engineering

 • Surveillancestaat

 • Function creep

 • Het 'chilling effect'

 • Afbreuk van vrijheden

 • Juridisch

1.2.1 Proportionaliteit

Om te bepalen welke technologie je inzet is het van belang om te beoordelen in hoeverre de maatregelen die je neemt proportioneel zijn. Het proportionaliteitsbeginsel stelt dat de mate van inbreuk op het individueel belang vanuit een bepaalde maatregel proportioneel moet zijn ten opzichte van het beoogde legitieme doel van de maatregel.

De figuur hieronder is een abstracte weergave die het belang illustreert van de balans tussen enerzijds de invasiviteit van en anderzijds de behoefte aan (of het belang van) een ingreep. Een proportionele oplossing zal worden gevonden in de linker bovenhoek, daar waar invasiviteit en behoefte in balans zijn (zie het rode RSL-logo). Als er een minder ingrijpende oplossing is voor hetzelfde probleem heeft deze altijd de voorkeur. Het vinden van de juiste balans is in de praktijk gecompliceerder dan deze figuur suggereert. Het betrekken van experts op het gebied van ethiek, technologie en rechten kan helpen om de juiste keuze te maken.

1.2.2 Voorbeelden van use cases en doelen

Hieronder geven we drie simpele, specifieke voorbeelden van verantwoorde sensing-projecten die in Amsterdam zijn geïmplementeerd. Als je op de betreffende link klikt kom je op de projectpagina waar je meer informatie vindt over de projecten, de gewenste impact en de resultaten.


135014 Rendered 2
Schermafbeelding 2021 10 11 005349

De verschillende experts die betrokken waren bij de totstandkoming van de Responsible Sensing Toolkit benadrukken het belang van het scherp en juist formuleren van de doelen. De volgende doelen worden in de interviews besproken.

 • Doel 1: Veiligheid versus privacy: het in de gaten houden van de drukte voor een veilige openbare ruimte, zonder in te leveren op het gebied van privacy. Zie het expert-interview met Mark Wiebes, Chief Innovation Officer, de Politie.
 • Doel 2: Het creëren van real-time-data om effectieve interventies te ontwerpen die een positieve impact hebben op de openbare ruimte en kwaliteit van leven verbeteren. Zie het expert-interview met Ido Nap, Programmamanager Sensing, de Politie
 • Doel 3: Het genereren van inzichten met datavisualistaties en dashboards om beleidsmakers te helpen 'crowd behavior' te begrijpen en beleid te bepalen. Zie expert-interview met Markus Pfundstein, Founder & Principle Engineer Life Electronic.1.3 Video's

Via onze interviews met experts kun je snel goed advies krijgen. Neem voordat je naar stap 2 van de Toolkit gaat een paar minuten de tijd om persoonlijke ervaringen en inzichten te bekijken die je helpen nadenken over je use cases en doelen voor je crowdmonitoring-project.

In alle interviews met experts worden deze drie vragen gesteld:

 • Wat zijn de grootste uitdagingen bij de inzet van sensor-technologie in de openbare ruimte?

 • Welke methoden kunnen oplossingen bieden voor deze uitdagingen?

 • Welk advies heb je voor innovators die de inzet van sensoren overwegen?

Ger Baron

Chief Technology Officer (CTO), gemeente Amsterdam

Als CTO van de gemeente Amsterdam spreekt Ger over de rechtvaardiging van de inzet vanmonitoring-technologie en over hoe belangrijk het is om jezelf vragen te stellen als: Welk probleem probeer ik eigenlijk op te lossen? En: Hoe kan ik een oplossing ontwerpen die mensen niet zozeer controleert, als wel informeert?

Eelco Thiellier

Project Manager CMSA, Verkeer & Openbare Ruimte, gemeente Amsterdam

Crowd Monitoring System Amsterdam (CMSA) is een stadsbreed programma dat de drukte meet om ‘hotspots’ in de openbare ruimte vast te stellen. Eelco biedt inzichten in de complexiteit van het optimaliseren van crowdmanagement met behulp van data, met in het achterhoofd de behoeften van mensen, inachtneming van privacy en borging van het algemeen belang.


Je hebt de eerste stap van de zes stappen van de Responsible Sensing Toolkit doorlopen.

Ga door naar stap 2

Responsible Sensing Toolkit Workshop Trial

Zoals je hebt gemerkt is het gehele proces aardig complex. Zelfs als stedelijke innovator met ervaring in projecten rondom sensing kan het moeilijk zijn om deze tools zelfstandig te implementeren.

Heb je hulp nodig? Meld je aan voor onze Responsible Sensing Toolkit Workshop Trial (Workshop 1). Deze workshop helpt jou en je team jullie dilemma's in kaart te brengen aan de hand van het Decision Canvas. De Workshop Trial duurt slechts een uur en helpt je bij het maken van een heldere roadmap naar een verantwoord en ethisch sensing-project. In bepaalde gevallen bieden wij deze workshop gratis aan.

Bekijk onze workshops of neem contact op met Sam Smits