mmWave-sensor


Met het mmWave-project onderzoeken we een privacyvriendelijk alternatief voor cameratoezicht in de stad.
© Sjoerd Ponstein

Met het mmWave-project onderzoeken we een privacyvriendelijk alternatief voor cameratoezicht in de stad (samen met TU Delft, de gemeente Rotterdam en beep beep). Voorbeeld: de coronacrisis maakt het urgenter om de drukte op populaire plekken te meten. De mmWave-sensor ziet bewegende objecten (zoals mensen) als een verzameling punten in de ruimte. Individuele personen kunnen daardoor niet worden geïdentificeerd. De beperking van deze sensor is ingebouwd in de hardware van de sensor en kan dus niet worden aangepast door software-aanpassingen. Zodoende houdt de mmWave-sensor de drukte in de gaten, waarbij zo weinig mogelijk data wordt verzameld. Zo wordt de privacy gewaarborgd en het principe van dataminimalisatie gehanteerd.

Na het ondergaan van wat herzieningen, wordt de mmWave-sensor in september opnieuw geïnstalleerd op het Marineterrein. We zullen enkele maanden testen of de sensor – met vernieuwde behuizing – naar behoren werkt in de buitenomgeving van het Marineterrein. In een volgende fase willen we gedurende langere tijd de metingen van deze sensor vergelijken met die van de huidige druktetelcamera.

Img 1460 Kopie
© Bart Alewijnse
Img 1470
© Bart Alewijnse
Img 1465
© Bart Alewijnse
Img 1467
© Bart Alewijnse

mmWave technologie

Millimeterwave radartechnologie is een contactloze technologie voor het detecteren van objecten en het bepalen van het bereik, de snelheid en de hoek van deze objecten (in ons geval mensen). mmWave-sensoren zenden signalen uit met een golflengte in het hoge frequentiespectrum tussen 30 en 300GHz, dit wordt ook wel de millimetergolf genoemd. In het geval van deze pilot wordt gebruik gemaakt van een mmWave-sensor met een lage resolutie. Dit maakt het praktisch onmogelijk om identificeerbare informatie te vergaren. Om deze reden spreken we van een privacy-bewuste sensor.

Door samen te werken met het Responsible Sensing Lab, wordt met het mmWave-project de kennis van de TU Delft getest in een echte omgeving. Op deze manier wordt de drukte op een privacyvriendelijke manier gemonitord. Ik was onder de indruk van de manier waarop AMS Institute en de gemeente Amsterdam het thema publieke privacy benaderen.”

— Remy van Rooijen, Technical product developer en medeoprichter van beep beep

Video

Deze video laat een radarbeeld zien van wat de mmWave-sensor ziet. Als het algoritme beslist dat meerdere punten samen een blok vormen, wordt een persoon gedetecteerd (die niet te identificeren is).

Mmwave Video Still

We zijn inmiddels een nieuwe pilot gestart bij het gebouw van het AMS-institute.

BeepBeep

Remy van Rooijen

Technical product developer, BeepBeep

Marineterrein

Living Lab