Herlancering mmWave-sensor


Als vervolg op het mmWave-project zijn er drie sensoren geïnstalleerd op het Marineterrein waarmee we de mmWave-sensor willen ontwikkelen tot een volwaardig, privacyvriendelijk alternatief voor het monitoren van drukte en beweging.

MmWave-technologie (mmWave is een afkorting voor millimetergolven) is een bijzonder type radartechnologie die elektromagnetische golven met een korte golflengte uitstraalt. Objecten binnen het bereik van de sensor kaatsen deze golven terug. MmWave-sensoren zijn onschadelijk en worden op grote schaal gebruikt voor obstakeldetectie in zelfrijdende auto's.

In plaats van het waarnemen van personen, detecteert de mmWave-sensor bewegende objecten (zoals personen) als een puntenwolk in de ruimte die in kaart wordt gebracht. Deze beperking zit verankerd in de hardware van de sensor en kan dus niet ongedaan worden gemaakt door een software-update. Afgezet tegen technologie die data verzamelt en deze achteraf anonimiseert, is de mmWave-sensor dus een inherent verantwoorde en veilige methode om drukte te meten.

MmWave-sensoren hebben de potentie om hét privacyvriendelijke alternatief te worden voor cameratoezicht waarbij mensen in drukke gebieden worden geteld, zonder daarbij iemand te identificeren.”

— Rynaldo Koerhuis, Privacy Officer, City of Amsterdam
mmWave animatie

Met onze vorige iteratie van de mmWave-sensor hebben we geëxperimenteerd met deze technologie op het dak van Kanteen25 op het Marineterrein. We zijn erin geslaagd hierbij bewegingen van mensen te monitoren zonder daarbij individuen te identificeren, maar liepen tegen een aantal dingen aan zoals onderbrekingen in onze metingen door de grote hoeveelheid staal in het testgebied. Daarnaast hebben we onze meetresultaten niet kunnen valideren door ze te vergelijken met metingen van andere typen sensoren.

In de huidige herlancering van het project zijn er drie sensoren geïnstalleerd aan de zijkant van het AMS-gebouw op het Marineterrein:

  • Onze verbeterde, open platform-oplossing van de mmWave-sensor waarop we verschillende instellingen en nieuwe algoritmes testen.
  • Een standaardtype commerciële mmWave-sensor die op de markt verkrijgbaar is.
  • Een standaardcamera die wordt gebruikt voor cameratoezicht.


Nz5 2697

Het doel is enerzijds om met onze mmWave-sensor samenhangende data te verzamelen en deze te vergelijken met de data van de commerciële mmWave-sensor en de beveiligingscamera. De tweede doelstelling is om algoritmes te ontwikkelen die de nauwkeurigheid van de mmWave-sensor verbeteren. Het uiteindelijke doel is om de mmWave-sensor te gebruiken als 100%-privacyvriendelijke methode voor het in de gaten houden van drukte en beweging in de openbare ruimte.

Responsible Sensing Lab - mmWAVE - AMS Institute
Responsible Sensing Lab - mmWAVE - AMS Institute
Mmwave
mmWave sensor bij Responsible Sensing Lab/AMS Institute

Met onze experimenten stellen we het bereik van deze sensoren vast (en verbeteren we dit bereik) tot een gebied van 15 x 15 meter. Naarmate het bereik van de sensor toeneemt en er dus een groter gebied wordt vastgelegd, neemt de resolutie af. Door te experimenteren met de instellingen van de mmWave-sensor ontwikkelen we een sensor die volledig afgesteld kan worden op verschillende omstandigheden. De privacyvriendelijke mmWave-sensor zou mogelijk gebruikt kunnen worden in scanauto's of om fietssnelheden te meten.

Het experiment bij AMS-gebouw op het Marineterrein loopt van half februari tot halverwege mei. De sensoren binnen dit experiment vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam. Voor vragen over het verwerken van persoonsgegevens kun je de Privacyverklaring lezen of contact opnemen met de gemeente Amsterdam. Het mmWave-experiment is geregistreerd in het Sensorenregister van de gemeente Amsterdam.

Longread: Crowd sensing systemen met behoud van privacy

Meer weten over crowd sensing-systemen die privacy waarborgen? En waarom de mmWave sensor gezien wordt als een privacy-vriendelijk alternatief? Lees dit uitgebreide artikel voor meer achtergrond informatie.

TU Delft

Girish Vaidya

Postdoctoral researcher at TU Delft

AMS Institute

Gemeente Amsterdam

Marineterrein

Living Lab