Over


Slimme technologieën zoals sensoren kunnen helpen bij het oplossen van stedelijke uitdagingen. Echter, hoe verhoudt het verzamelen van data zich tot publieke waarden? Het Responsible Sensing Lab onderzoekt hoe deze waarden kunnen worden geïntegreerd in het ontwerp van sensorische systemen in de publieke ruimte.

Het Responsible Sensing Lab werd officieel gelanceerd tijdens een interactief livestreamevenement in januari 2021. In de kern is het een laboratorium waar rigoureus, transparant en repliceerbaar onderzoek wordt uitgevoerd naar hoe slimme technologieën in de openbare ruimte zo ontworpen kunnen worden dat ze bijdragen aan een ‘verantwoorde’ digitale stad.

Een Lab voor een ‘verantwoorde’ smart city

De overheid gebruikt steeds meer ‘slimme’ technologieën: van apparaten die allerlei metingen verrichten (zoals sensoren) tot technologieën die processen in de stad regelen, zoals verkeerslichten, oplaadstations, adaptieve straatverlichting, slagbomen en digitale signalen.

Het Responsible Sensing Lab onderzoekt, ontwikkelt en integreert slimme technologieën zoals hierboven beschreven om stedelijke uitdagingen op te lossen. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe je publieke en democratische maatschappelijke waarden kunt integreren in het ontwerp van deze innovaties.

220610 Ams Werkbezoekdigitalezaken Si 060
© Sanne Couprie
220610 Ams Responsiblesensinglab Producten Si 02
© Sanne Couprie

Het Responsible Sensing Lab is een plek waar experiment en technologie samenkomen om innovatieve oplossingen te (her)ontwerpen die de openbare ruimte schoner, ‘slimmer’ en efficiënter maken, terwijl tegelijkertijd de publieke waarden en vertrouwen worden gegarandeerd.”

— Thijs Turèl, Cofounder Responsible Sensing Lab

(Her)ontwerpen, prototypes en implementatie

Binnen het Responsible Sensing Lab worden academici in contact gebracht met uitvoerders die verantwoordelijk zijn voor de digitale systemen in de stad. Het Lab nodigt deze verschillende partijen uit om samen met de gemeente Amsterdam te werken aan het (her)ontwerpen van verantwoorde sensoren in de publieke ruimte en prototypes te testen.

Oftewel, het Lab is een plek waar teams bestaande uit multidisciplinaire stakeholders – zoals computerwetenschappers, beleidsmakers, psychologen, ontwerpers en hardware-experts – zich kunnen richten op bestaande hardware-, software- en andere stedelijke sensorische systemen.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het Responsible Sensing Lab? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief onderaan deze pagina.

Shutter3 Bewerkt
Transparante Laadpaal620

Kernwaarden

Binnen het Responsible Sensing Lab gebruiken we de waarden van de gemeente Amsterdam (Tada, Agenda Digitale Stad) als startpunt. We onderzoeken wat deze waarden betekenen als ze worden toegepast in hedendaagse software en hardware en in het vormen van beleid. Door het toepassen van deze waarden in het ontwerp van de 'smart city', stellen we de beleving van de inwoner centraal.

Daarbij laten we ons inspireren door de methode ‘value sensitive design’. Deze benadering helpt ons te focussen op ontwerpkeuzes die inherent zijn aan het type sensorische hardware, de distributie van intelligentie tussen cloud en back-end en interactiemogelijkheden van burgers.

Leeslijst

We hebben een (incomplete) lijst samengesteld met publieke adviesrapporten over het thema verantwoorde stedelijke digitalisering in de openbare ruimte voor professionals die werken binnen de Nederlandse context.

Rsl Beeldbank 005 Uitsnede

Ons recente onderzoek heeft aangetoond dat ‘officiële’ betrokkenen transparantie in eerste instantie zien als een middel om implementatie te verzekeren, terwijl burgers transparantie zien als een startpunt om hun zorgen te kunnen uiten en invloed uit te oefenen op het gebruik en doel van slimme technologie. Dit maakt het voor ons – als ontwerpers van deze systemen – noodzakelijk om deze systemen op zo’n manier te ontwerpen dat zij uitnodigen tot betrokkenheid en inspraak van de maatschappij.”

— Gerd Kortuem, Professor & AMS PI
220610 Ams Werkbezoekdigitalezaken Si 063
© Sanne Couprie
220610 Ams Responsiblesensinglab Producten Si 56
© Sanne Couprie

Het Responsible Sening Lab is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en AMS Institute. Binnen het Lab werken we nauw samen met experts van de faculteit Industrieel Ontwerp van de TU Delft.

Wil je meer weten over onze partners of met ons samenwerken? Bezoek onze partnerpagina en contactpagina.

Interview

Lees het interview met Thijs Turel, een van de oprichters van het Responsible Sensing Lab, in het Magazine Digitale Stad van de gemeente Amsterdam

Agenda Digitale Stad 2020

Thijs Turèl

Initiatiefnemer Responsible Sensing Lab en programmamanager bij AMS Institute

Prof. dr. Gerd Kortuem

Professor of Internet of Things, TU Delft

Gemeente Amsterdam

AMS Institute

TU Delft

Tada

The team

Meet the Responsible Sensing Lab team:

Thijs Turèl

Initiatiefnemer Responsible Sensing Lab en programmamanager bij AMS Institute

Anouk Wieleman

Project Manager, CTO Office, City of Amsterdam

Sam Smits

Project Manager Responsible Sensing Lab

Girish Vaidya

Postdoctoral researcher at TU Delft

Fabian Geiser

Project Manager

Hein Wils

Programmamanager Digitalisatie & Innovatie, gemeente Amsterdam