Projecten


Responsible Drones

Met het project Responsible Drones onderzoeken hoe we op een verantwoorde manier gebruik kunnen maken van drones in de stad.

Lees meer

DCODE-project

Twee zogenaamde prototeams bestaande uit promovendi werken in 2022 aan een groot DCODE-project bij AMS Institute. Het Responsible Sensing Lab voorziet hen van casussen waaraan zij werken.

Lees meer

mmWave-sensor

Met het mmWave-project onderzoeken we een privacyvriendelijk alternatief voor cameratoezicht in de stad.

Lees meer

Geluidstrigger

We evalueren een gemeentelijke pilot naar het gebruik van een zogenaamde ‘geluidstrigger’ die de afdeling Handhaving en de politie kan ondersteunen bij het opsporen van incidenten in de stad.

Lees meer

Roboat

Roboat is een nieuwe soort on-demand infrastructuur: autonome platforms die aan elkaar gelinkt kunnen worden om een drijvende brug of drijvend podium te vormen, die afval inzamelen, goederen afleveren en mensen kunnen vervoeren. Dit alles terwijl ze data verzamelen over de stad. Hoe kunnen we ons een voorstelling maken van stedelijke infrastructuur met gewaagde technologie? En welke ethische vragen moeten we daarbij stellen?

Lees meer

Alternatieve denkbeelden voor de smart city

Alternatieve denkbeelden voor de smart city: van publieke waarden naar stedelijke sensoren. Een onderzoek naar stedelijke denkbeelden en technologieën vanuit kunst- en designperspectief

Lees meer

Het ontwerp van smart-city-routes waar je niet bespied wordt

Binnen dit project werken we aan de uitdaging die wordt gesteld door het toenemende toezicht in steden.

Lees meer

Geluidmonitoring lawaaivoertuigen

Veel inwoners van grote steden ervaren geluidsoverlast van motorfietsen en andere lawaaivoertuigen. Er komen bij de gemeente Amsterdam veel klachten en petities binnen die dit onderschrijven. We onderzoeken de impact van het mogelijk plaatsen van ‘lawaaiflitspalen’ in de stad.

Lees meer

Scanauto's

We onderzoeken de vraag welke publieke en democratische waarden geïntegreerd zouden moeten worden in het ontwerp van scanauto's. Kan dit ontwerp ertoe leiden dat scanauto's transparanter worden en beter worden begrepen door de mensen op straat?

Lees meer

De transparante laadpaal

De transparante laadpaal is een designproject dat als doel heeft om aan gebruikers uit te leggen welke keuzes er worden gemaakt middels algoritmes.

Lees meer

Zintuigen van Amsterdam

In de Studio van NEMO op het Marineterrein kun je tot maart 2022 de installatie ‘Zintuigen van Amsterdam’ bezoeken. Zintuigen van Amsterdam is een interactieve installatie over de sensoren in de stad.

Lees meer