Robots om de stad schoon te houden. Is dit de toekomst voor slimme steden?


Amsterdam, een stad die bekendstaat om haar vooruitstrevendheid en innovatie, zet in op een schonere en duurzamere toekomst. Beeld je dit in: robots en mensen die samenwerken om onze stad schoon te houden. Twee MSc studenten onderzochten hoe robots met succes in de stad geïmplementeerd kunnen worden.

In Amsterdam werkt de afdeling ‘Schoon’ van de gemeente aan het schoonhouden van de openbare ruimte. Voor hun afstudeeronderzoek duiken Enzo Steehouwer (MSc MADE) en Claire Schuurman (TU Delft) in het kloppende hart van de stad. Ze lopen mee met en interviewen de mensen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van Amsterdam. En vragen zich af: hoe kunnen deze werknemers succesvol samenwerken met slimme schoonmaakrobots?

Ontwerpkwaliteiten voor een toekomstige schoonmaakrobot

Volgens Enzo hangt de succesvolle introductie van een schoonmaakrobot in de gemeente Amsterdam in de eerste plaats af van de vraag of het ontwerp thema's bevat die belangrijk zijn voor het werkplezier van de werknemers.

Met dit in gedachten schetst deze scriptie een aantal aanbevelingen. Zo moet de introductie van de robot de vrijheid die het Schoon-team koestert niet aantasten. In plaats daarvan moet het hun mogelijkheden vergroten, terwijl de gekoesterde interacties met omstanders behouden blijven. Er moet variatie in hun werk blijven, zodat eentonigheid op afstand blijft. Om een succesvol teamlid van de afdeling Schoon te worden, moet de robot gebruiksvriendelijk zijn voor iedereen op de afdeling, duidelijk communiceren, reageren op verzoeken van medewerkers van de stad en assisteren bij taken.

Lees de volledige thesis op openresearch.amsterdam.

Het potentieel van de schoonmaakrobot komt het best tot zijn recht tijdens specifieke diensten: wanneer straten moeten worden geveegd of vuilnisbakken moeten worden geleegd. Door te assisteren bij deze taken kunnen de medewerkers zich op andere dingen richten, waardoor de productiviteit van deze diensten toeneemt.”

— Enzo Steehouwer, MSc MADE Alumnus

Twee ontwerpconcepten: Mobiele Robot Bak en Robot Container

Ook Claire ontdekt in haar onderzoek dat het waarborgen van werknemerswaarden cruciaal is voor een succesvolle integratie van helpende robothanden om de stad te onderhouden. Door middel van inzichtelijke interviews zijn zes kernwaarden naar boven gekomen - waarden die de basis vormen van werktevredenheid.

Om vervolgens te bepalen hoe en waar schoonmaakrobots waarde zouden kunnen toevoegen in de stad, werden de belangrijkste afvalproblemen in Amsterdam geïdentificeerd en geanalyseerd: inefficiënt afvalbeheer en zwerfvuil gedrag waren vaak de oorzaak. Op basis hiervan kreeg een ontwerpvisie voor de robots vorm. Claire stelt zich voor: de robot moet goed afvalbeheer gedrag beïnvloeden, eigenaarschap bevorderen en de efficiëntie van afvalbeheer vergroten. Om deze ideeën tot leven te brengen, ontstonden er twee concepten: de Mobile Robot Bak en de Mobile Robot Container. 

De Robot Bak is bedoeld om goed gedrag te motiveren door middel van belonende interacties en om de efficiëntie van afvalinzameling te vergroten. Om aan te sluiten bij de identiteit van Amsterdam en het bewustzijn te vergroten, wordt het uiterlijk gemaakt in samenwerking met lokale kunstenaars. Deze concepten, een samensmelting van technologie en kunst, passen naadloos in de identiteit van Amsterdam en wekken nieuwsgierigheid en bewustzijn op.

Ondertussen richt de Robot Container zich op het bieden van afvalverwijdering opties in het centrum van de stad, het optimaliseren van de efficiëntie van afvalbeheer en het verminderen van zwerfvuil gedrag, aangezien het huidige beleid bewoners toestaat om afval twee keer per week buiten te zetten. Het concept vermindert de fysieke belasting van werknemers doordat afval niet meer op straat hoeft te worden opgehaald en minimaliseert de noodzaak voor zware vuilniswagens in het centrum.

Lees de volledige scriptie hier.

Toen we de bevindingen presenteerden aan de stakeholders van de gemeente Amsterdam, afdeling Schoon en AMS Institute, was de feedback positief. De Robot Container was de meest veelbelovende oplossing voor een schonere toekomst. Toch moeten uitdagingen zoals vandalisme worden aangepakt voordat deze innovatie werkelijkheid kan worden.”

— Claire Schuurman, TU Delft Alunma
Robots To Help Keep Public Spaces Clean  Is This The Future For Smart Cities Enzo Steehouwer Claire Schuurman Responsible Sensing Lab
Claire Schuurman tijdens haar thesis onderzoek

Zelf vond ik het meest waardevolle inzicht in beide projecten dat een goede robot voor een schonere stad juist niet een 'schoonmaakrobot' is; dat er juist heel veel dingen rondom schoonmaken zijn die ondersteuning kunnen gebruiken–zowel bij de medewerkers als bij de inwoners/bezoekers van de stad.”

— Jered Vroon, Onderzoeker Industrial Design Engineering, TU Delft

Meer onderzoek en ontwikkeling nodig

Het resultaat van deze verkenningen is een blik in de toekomst - een samenspel van mens en machine dat het schoonhouden van Amsterdam opnieuw zou kunnen definiëren. Zolang de robot de menselijke aanraking niet vervangt, maar versterkt. Toch vraagt de weg naar een schoner Amsterdam met behulp van robots om verder onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Wordt vervolgd...