DCODE-project


Twee zogenaamde prototeams bestaande uit promovendi werken in 2022 aan een groot DCODE-project bij AMS Institute. Het Responsible Sensing Lab voorziet hen van casussen waaraan zij werken.
Kunstenaar: Sigrid Schmeisser

DCODE prototeams bestaan uit onderzoekspromovendi met een verschillende achtergrond die in praktijkcontext samenwerken en wetenschappelijke kennis ontwikkelen om tot prototypes te komen van toekomstige ontwerpcompetenties en beroepspraktijken.

Twee prototeams

Er zijn in totaal drie prototeams. Wij zijn betrokken bij twee van de teams.

Eén prototeam werkt aan een kritische lens die de ervaringen en verwachtingen onderzoekt op het gebied van privacy en vertrouwen in machine vision op publiek en privaat gebied in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Er wordt hierbij specifiek gekeken naar de verschillen tussen de ervaringen van ouderen en hun zorgnetwerk op het gebied van vertrouwen, agentschappen en privacy.

Schermafbeelding 2022 05 16 Om 1543 00
Youngsil Lee, onderdeel van prototeam 2
Schermafbeelding 2022 05 16 Om 1544 08
Rob Collins, onderdeel van prototeam 2
Schermafbeelding 2022 05 16 Om 1543 46
Yuxi Liu, onderdeel van prototeam 2
Schermafbeelding 2022 05 16 Om 1544 40
Sonja Rattay, onderdeel van prototeam 2
Schermafbeelding 2022 05 16 Om 1545 20
Aditi Surana, onderdeel van prototeam 2

Het andere team zoomt in op spanningen die ontstaan bij het gebruik van voorspellende crowdmanagement sensorsystemen. Hierbij wordt het initiatief AMS CityFlows als context gebruikt om sensornetwerken en hun impact op de publieke sfeer in Amsterdam beter te begrijpen.

Schermafbeelding 2022 05 16 Om 1557 24
Mugdha Patil, onderdeel van prototeam 3
Schermafbeelding 2022 05 16 Om 1556 45
Ignacio Garnham, onderdeel van prototeam 3
Schermafbeelding 2022 05 16 Om 1556 22
Grace Turtle, onderdeel van prototeam 3
Schermafbeelding 2022 05 16 Om 1557 04
Seda Özçetin, onderdeel van prototeam 3

Thijs Turèl (een van de initiatiefnemers van het Responsible Sensing Lab) is onderdeel van de gastfaculteit van DCODE en DCODE partner.

Het DCODE-project wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma van het Horizon 2020-programma van de Europese Unie.

DOCDE streeft ernaar de kloof tussen mensen, technologie en maatschappij te overbruggen door werkzaam te zijn in verschillende disciplines en sectoren. Ik sluit me daar graag bij aan.”

— Thijs Turèl, mede-initiatiefnemer Responsible Sensing Lab

Houd onze website in de gaten voor updates over dit DCODE-project bij AMS Institute!

DCODE

TU Delft

Thijs Turèl

Initiatiefnemer Responsible Sensing Lab en programmamanager bij AMS Institute

AMS Institute

Eu Colorblue4x Kopie