Alternatieve denkbeelden voor de smart city


Alternatieve denkbeelden voor de smart city: van publieke waarden naar stedelijke sensoren. Een onderzoek naar stedelijke denkbeelden en technologieën vanuit kunst- en designperspectief

In dit project proberen we te onderzoeken hoe een slimme stad eruit ziet als je niet vanuit technocratisch perspectief kijkt, maar vanuit het perspectief van de inwoners. Een etnograaf bestudeert enkele maanden de community van de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam-Noord, om erachter te komen wat het lokale karakter van deze buurt is en welke issues er leven. Gebaseerd op de ervaringen van de etnograaf in het gebied, zullen kunstenaars en ontwerpers aan de slag gaan met conceptuele, speculatieve ontwerpen voor dashboards en sensorsystemen in de slimme stad.

Dit project is een opdracht van het Responsible Sensing Lab en wordt uitgevoerd door TU Delft, onder begeleiding van Roy Bendor (assistent-professor van de faculteit Industrieel Ontwerp). 

Ons project benadert de smart city als een kans om een stedelijke toekomst na te streven die democratischer en rechtvaardiger is. Door aandacht te besteden aan stedelijke denkbeelden en de waarden, ervaringen en prioriteiten die zij belichamen, proberen wij ons een stad voor te stellen die zo ‘smart’ is als haar eigen inwoners”

— Roy Bendor, assistant Professor in the Faculty of Industrial Design @ TU Delft
Alt Img Process 2

In een volgende fase van het project, hopen we met het Responsible Sensing Lab een werkend prototype te bouwen van een van de conceptuele ontwerpen om deze vervolgens te testen in het gebied. Dit project is een vervolg op een eerdere iteratie in samenwerking met Richard Vijgen, V2_Lab for the Unstable Media en de gemeente Rotterdam.

Rotterdam dashboard

As part of the project in Rotterdam, designer Peter Kalkman developed a speculative dashboard for two Rotterdam neighbourhoods. The dashboards indicate new, provocative ways to measure and display themes that emerged during research in the neighbourhoods: care, ingenuity, inclusion, outspokenness, trust, and boredom.

Have a look at the speculative Rotterdam dashboard via this link.

Interview

We did an interview with the initiator of this project - assistant professor Roy Bendor - as well as the ethnographer doing field research in the Waterlandpleinbuurt in Amsterdam. Read the interview here:

TU Delft

Roy Bendor

Assistant professor of Critical Design at the Faculty of Industrial Design Engineering, TU Delft